Platinum Ads
anep-enterprise anep-enterprise
Israk Mikraj

Monday

INDAHNYA PERSAHABATAN MUKMIN

INDAHNYA PERSAHABATAN MUKMIN

Di dalam Hadis dinyatakan bahawa akhlak seseorang adalah gambaran dan
penjelmaan
keimanannya. Akhlak mulia adalah matlamat utama risalah Rasulullah
Muhammad SAW.
Akhlak Rasulullah persis sepertimana akhlak mukmin yang termaktub di
dalam
Kitabullah, al-Quranul Karim. Berikut ini disorot ulasan ulama mengenai
adab dan
etika bersahabat. Mudah-mudahan dapat membantu hamba mukmin dalam
mencapai puasa
imani-ihtisabi. Wallahul muwaffiq!


1- Bersegara menghulurkan pertolo-ngan tanpa perlu diminta (peka
terhadap
hajat keperluan teman).
2- Menyembunyikan rahsia teman dengan amanah.
3- Berusaha menutupi keaiban teman dengan ikhlas.
4- Jika ada seseorang mencela temannya jangan disampaikan kepadanya

(kebanyakan berita negatif lebih baik diabaikan).
5- Jika didengarnya berita mengenai celaan temannya mengenai
dirinya, maka
tidak perlu dihiraukan (jangan mudah menerima berita negatif).
6- Jika didengarnya dari orang lain berita positif tentang temannya
maka
hendaklah disampaikannya kepada temannya.
7- Semasa temannya berbicara hendaklah didengar dengan serius.
8- Menjauhi petengkaran dan perbantahan.
9- Memanggil temanya dengan nama yang paling disukainya.
10- Menilai, menghargai, dan mensyu-kuri kebaikan teman dengan baik.
11- Menghibur teman dikala duka (idkhal as-surur).
12- Menyatakan kegembiraan dengan kegembiraan temannya.
13- Mencegah orang lain yang mencela temannya sepertimana ia membela
dirinya
sendiri.
14- Memberi keutamaan kepada teman dalam hal wang dan harta benda,
hatta harta
yang anda perlukan sendiri, atau setidak-tidaknya diberikan kepada teman
apa
yang lebih dari keperluannya, jika ia memerluan bantuan.
15- Menasihati teman secara sindiran atau dengan ungkapan halus dan
lemah
lembut.
16- Memaafkan segala kesilapannya, dan melupakan kebaikan anda
terhadapnya.
17- Mendoakan teman terutamanya selepas solat semasa hidupnya dan
setelah ia
meninggal dunia.
18- Membina hubungan baik dengan ahli keluarganya setelah
ketiada-annya.
19- Jangan memberati teman dengan sesuatu yang susah dilakukannya.
20- Memulakan memberi salam saat berjumpa.
21- Meluaskan tempat duduk untuk teman, atau jika perlu anda bangkit
demi
keselesaannya.
22- Mengiri temannya ke pintu rumahnya saat ia pergi.
23- Mendengarkan parkataan teman dengan rasa malu dan merendah diri.


Sumber :
Hidayatus Salikin, ms 321-324,
dinukil dari kitab Bidayatul Hidayah, (dengan beberapa perubahan).

No comments:

 
Blog@nEp$ter
Direka oleh (hanif575)